Tribotehnika d.o.o. logotip

Tribotehnika d.o.o.
za usluge, servisiranje i trgovinu
Našička 15, 10 000 Zagreb

tel. / fax.:
+385 (0)1 88 91 913

e-mail.:
tribotehnika@tribotehnika.hr

Tribotehnika d.o.o.

za usluge, servisiranje i trgovinu

Našička 15, 10 000 Zagreb


tel. / fax.: +385 (0)1 88 91 913


O nama:

Tvrtka je osnovana 1993. godine, svoju djelatnost temelji na vlastitom know-how-u, znanju i iskustvu svojih djelatnika u području proizvodnje i primjene maziva i srodnih sredstava, kao i iskustvu u organizaciji proizvodnje i održavanja i rukovođenju.

Što nudimo:

TRIBOTEHNIKA d.o.o. nudi tvrtkama svih grana gospodarstva izradu:

 • tehničkih preporuka maziva i srodnih sredstava za konkretne primjene
 • izvještaja o statusu maziva i srodnih sredstava u konkretnim primjenama
 • planova podmazivanja za strojeve, postrojenja, strojne parkove i tvornice uz mogućnost postavljanja na računalo
 • tehničko-dobavnih uvjeta za maziva, srodna sredstva i druge kemikalije
 • analiza stanja u primjeni maziva i srodnih sredstava sa prijedlogom unapređenja rada
 • studija o složenim problemima primjene maziva i srodnih sredstava
 • elaborata za ishođenje vodopravnih dozvola sa pripadajućim pravilnicima i operativnim planovima
 • planova gospodarenja otpadom sukladno Zakonu o otpadu.

TRIBOTEHNIKA d.o.o. nudi tvrtkama usluge obavljanja inženjerskih, tehničkih i organizacijskih poslova iz područja primjene maziva i srodnih sredstava, zaštite voda, zaštite okoliša i postupanja s otpadom radi provedbe zakonskih obveza i unapređenja rada kontinuirano kroz godinu, temeljem vrlo povoljnih godišnjih ugovora.

TRIBOTEHNIKA d.o.o. PONUDU OBAVLJANJA INŽENJERSKIH (TEHNIČKIH I ORGANIZACIJSKIH) POSLOVA IZ PODRUČJA PRIMJENE KEMIKALIJA, ZAŠTITE VODA I ZAŠTITE OKOLIŠA temelji na:

 • posjedovanju znanja i dugogodišnjeg iskustva u proizvodnji, laboratorijskoj kontroli, razvoju i primjeni kemikalija koje uključuje i poznavanje i primjenu standarda i propisa iz zaštite na radu, zaštite od požara, zaštite voda i zaštite okoliša općenito;
 • posjedovanju iskustvom razvijenog osjećaja za obavljanje bitnih i smislenih dijelova ugovorenih tehničkih poslova, na stručan, jasan, neutralan, neovisan i nepristran način, poštujući načela razmjernosti;
 • dokazanoj povjerljivosti obavjesti i podataka dobivenih tijekom obavljanja poslova na način kojim se štite interesi naručitelja usluga;
 • razvijenom smislu za:
  • suradnju sa odgovornim i drugim radnicima na svim razinama organizacije,
  • uvid u postojeće stanje u pogonima,
  • timski rad kada je to potrebno (stručne grupe i povjerenstva),
  • suradnju sa službama i tijelima državne uprave;
 • praćenju zakonskih propisa i aktualnih zbivanja na razini prakse u zemlji i inozemstvu, praćenju stručne literature i časopisa, članstvu u strukovnim udruženjima, sudjelovanju u radu savjetovanja i simpozija;
 • služenju INTERNET-om za pretraživanje aktualnih informacija te uspostavu kontakata sa subjektima u zemlji i inozemstvu.

TRIBOTEHNIKA d.o.o. ima reference u mnogim tvrtkama od kojih su najznačajnije:

 • HEP
 • APO
 • Zagrebačka pivovara
 • ZET
 • KRAŠ
 • COCA-COLA
 • TČ JADRAN
 • ARZ

Adresa:

Tribotehnika d.o.o.

Našička 15, 10 000 Zagreb

Telefon / faks:

tel: +385 (0)1 88 91 913
fax: +385 (0)1 88 91 913

e-mail:

kontakt adresa:
tribotehnika@tribotehnika.hr


Zlatko Zimakijević, prokurist
mob: +385 (0)91 36 55 723
mail: zlatko.zimakijevic@tribotehnika.hr

Vladimir Zimakijević, direktor
mob: +385 (0)91 27 11 179
mail: vladimir.zimakijevic@tribotehnika.hr

Ruža Zimakijević, tehnički savjetnik
mob: +385 (0)91 98 73 187
mail: ruza.zimakijevic@tribotehnika.hr

Stanislav Zimakijević, komercijalist
mail: stanislav.zimakijevic@tribotehnika.hr