USLUGE

Za Vas možemo uspostaviti vođenje evidencija, izraditi dokumente, osigurati prijave i obavijesti nadležnim tijelima, ishoditi dozvole, a kako je propisano odredbama slijedećih važećih zakona i pripadajućih podzakonskih akata:

 • Zakon o održivom gospodarenju otpadom
 • Zakon o zaštiti zraka
 • Zakon o vodama
 • Zakon o zaštiti okoliša
 • Zakon o kemikalijama (povezano sa zaštitom okoliša)
 • Zakon o zaštiti i spašavanju (povezano s opasnim tvarima)

TRIBOTEHNIKA d.o.o. nudi uslugu obavljanja navedenih poslova pojedinačno, ili kontinuirano kroz godinu temeljem Ugovora, što je pogodno za gospodarske subjekte koji:

 • nisu u mogućnosti sami utvrditi svoje zakonske obveze iz zaštite okoliša
 • zbog malog obujma poslova iz zaštite okoliša nemaju potrebu za osposobljenim radnikom s punim radnim vremenom
 • nemaju odgovarajući inženjerski kadar, odnosno druge radnike osposobljene za poslove zaštite okoliša
 • nemaju kadar za vođenje i nadzor obavljanja navedenih poslova  zaštite okoliša
 • trebaju pomoć kod angažiranja ovlaštenika za obavljanje poslova sukladno propisima (ispitivanje emisija, analize, i drugo)
 • trebaju pomoć kod postupanja po nalozima inspekcije.

KORISNICI USLUGA

Naši klijenti su gospodarski subjekti koji imaju zakonsku obvezu ispunjenja propisa o zaštiti okoliša jer:

 • proizvode otpad.
 • imaju uređaje za loženje (kotlovnice) na kruto, tekuće ili plinsko gorivo
 • imaju klimatizacijske uređaje i/ili stabilne protupožarne sustave punjene freonima
 • koriste vodu u tehnološke svrhe te imaju interne vodovodne i kanalizacijske sustave
 • imaju proizvodna postrojenja i hale, servisne radionice, lakirnice, garaže, parkirališta
 • koriste opasne tvari (goriva, maziva, otapala, boje, lakove, razrjeđivače, kitove, ljepila, odmašćivače, sredstva za pranje i čišćenje, itd.)
 • imaju skladišta opasnih tvari i/ili trgovine opasnim tvarima.